Konkurs Azbest 2019

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchamia nabór ofert w Konkursie Ofert Azbest 2019!

Konkurs jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Oferty należy składać na wzorze oferty, zgodnie z Regulaminem Konkursu, na adres Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, w terminie do 29 marca 2019 r. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wzorami dokumentów.

Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

  1. działalność informacyjno-edukacyjna;
  2. organizacja konferencji, sympozjów, warsztatów, szkoleń nt. zagrożeń powodowanych kontaktem z azbestem, prawidłowego usuwania wyrobów azbestowych, itd.;
  3. wydanie poradników, ulotek, plakatów lub innych materiałów informacyjnych na temat prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

Blok 3 – inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 

Dotacje przeznacza się na finansowanie poniższych zadań:

  1. wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
  • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
  • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej); 

2. aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

  • dotyczącej osób fizycznych: wyniki inwentaryzacji zasilają Bazę Azbestową (ww.bazaazbestowa.gov.pl) wraz z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego; warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf;
  • dotyczącej osób prawnych: wyniki inwentaryzacji wraz z numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego powinny zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego (bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej).  

Z Beneficjentami zostaną podpisane porozumienia, które będą sukcesywnie przygotowywane w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii i wysyłane do Beneficjentów. Po realizacji zadania Beneficjent powinien zgodnie z terminem określonym w porozumieniu złożyć sprawozdanie końcowe.

Regulamin Konkursu Azbest 2019 Pobierz plik : pdf Regulamin Konkursu Azbest 2019

Rozmiar : 0.22MB

Wzór oferty Konkurs Azbest 2019 Pobierz plik: rtf Wzór oferty Konkurs Azbest 2019

Rozmiar : 0.07MB

Wzór sprawozdania Konkurs Azbest 2019 Pobierz plik: rtf Wzór sprawozdania Konkurs Azbest 2019

Rozmiar : 0.07MB

Wzór porozumienia MPIT-JST na działania edukacyjno-informacyjne Pobierz plik: pdf Wzór porozumienia MPIT-JST na działania edukacyjno-informacyjne

Rozmiar : 0.31MB

Wzór porozumienia mpit-jst na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest Pobierz plik: pdf Wzór porozumienia mpit-jst na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest

Rozmiar : 0.3MB

Osoby do kontaktu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii:
Izabela Drelich-Sikorska, tel. : 22 262 98 74, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Krasuska, tel.: 22 262 98 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. - oferujemy przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest metodą spisu z natury oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 48 792 243 781  lub  48 600 243 782