KONKURS AZBEST 2020!

Ministerstwo Rozwoju organizuje w roku 2020 kolejną edycję konkursu na realizację zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Ostatni konkurs z 2019 roku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród Samorządów.

W ramach Konkursu będzie można otrzymać do 80% dotacji do realizacji zadań.
Udział w Konkursie mogą brać Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) podejmujące określone w regulaminie zadania.

Działania objęte dofinansowaniem podzielone będą na 2 bloki:

  • Blok 2 – działania edukacyjno-informacyjne (m. in. szkolenia, konferencje, poradniki)
  • Blok 3 – zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest (wykonanie lub aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych)