Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Szczucin

Dokument ten określa m.in. obowiązki właścicieli, zarządców, nieruchomości i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Określa on harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego unieszkodliwianie. Projekt niniejszego Programu został przedstawiony na Komisji łączonej Rady Miejskiej w Szczucinie w dniu 13.05.2019 r. i uzyskał akceptację komisji do realizacji.